Counseling

Counseling

Wellicht herkent u deze situatie: ‘een werknemer voldoet een tijdlang naar behoren maar op een gegeven moment gebeurt er iets in zijn leven waardoor het evenwicht verstoord wordt’. Dat kan te maken hebben met privé omstandigheden of met wisselingen in het werk. Hoe het ook zij, er is sprake van een verminderd functioneren en als buitenstaander zie je dat die persoon er moeite mee heeft om zich te handhaven. De vrees is dat dit uitloopt op een burn-out als er niet wordt ingegrepen. De werknemer gaat niet naar een psycholoog ‘want hij is niet gek’. Op het moment dat hij zich bij een huisarts meldt is het al vijf voor twaalf.

De praktijk leert dat mensen zoals hierboven omschreven, langzaam in een neerwaartse spiraal terecht zijn gekomen door de manier ze naar dingen kijken. Veelal zien we een combinatie van een ‘hoge beheersingsbehoefte en een verminderd zelfvertrouwen’. Als het idee postvat dat er allemaal dingen gebeuren buiten de eigen regie om dan wordt dat in eerste instantie gecompenseerd met energie, door harder te gaan werken en meer te controleren. Totdat het elastiekje breekt.

Vanuit onze psychologische professie heeft Bokslag ervaring in het begeleiden van werknemers die ‘dreigen uit de bocht te vliegen’. We noemen dit geen therapie omdat het niet in een medische setting is ingebed maar praktisch gezien doen we hetzelfde. Uitgangspunt van onze counseling is de RET therapie. In het kort gezegd komt het erop neer dat we de band tussen ratio en gevoel versterken. Het gevoel dat we ergens bij hebben is namelijk een gevolg van de manier waarop we naar dingen kijken. Irreële gedachten kunnen leiden tot niet-logisch gedrag. In onze counseling leren we mensen dat de situatie waarin iemand zich bevindt het resultaat is van beslissingen die men zelf genomen heeft. We geven mensen de handvatten om de regie over hun eigen leven weer op te pakken en leren hen keuzes te maken.

Hoe werkt counseling praktisch gezien? De duur en de intensiteit van de counseling hang af van de situatie waarin een kandidaat zich bevindt. We starten met een eerste module van 5 gesprekken (van ca. 1,5 uur). Parallel aan de gesprekken worden er ook enkele inzichtgevende testen afgenomen: persoonlijkheidsprofiel, logisch redeneren of –ter versterking van het zelfvertrouwen- bijvoorbeeld een rekentest. Na deze eerste serie vindt een evaluatie plaats incl. een korte rapportage. In de meeste gevallen volstaat deze aanpak. De kandidaat kan gedurende een half jaar terugvallen op telefonisch- of email consult.

Een tweede module blijkt in enkele gevallen zinvol te zijn als kandidaten (na verloop van tijd)dreigen weg te zakken en daarom behoefte hebben aan een ‘herhalingscursus’.