360° feedback

Feedback als spiegel

360° feedback

De 360 graden feedbackmethode is een instrument dat gebruikt wordt om er achter te komen of het beeld dat iemand van zichzelf heeft door anderen ook zo ervaren wordt. Het is meestal niet zo ingewikkeld om harde criteria boven tafel te krijgen.  Het benoemen van gevoelsargumenten kan nogal eens voor hoofdbrekers zorgen.

De praktijk is dat collega’s het moeilijk vinden om iets tegen een ander te zeggen, zowel in het positieve als in het negatieve. Het is gemakkelijker om iets over iemand te zeggen. Om feedback te ontvangen zijn feedbackgevers nodig, mensen die iets kunnen vertellen ‘over wie je bent en die zicht hebben op je functioneren’.

De feedbackontvanger kiest de mensen uit (in overleg met een leidinggevende) en vraagt hen medewerking te verlenen. In de ideale situatie worden 2 of 3 collega’s die naast iemand staan, een leidinggevende en bijvoorbeeld iemand aan wie leiding gegeven wordt. Het aantal feedbackgevers is bij voorkeur tussen de 6 en de 8 personen. Omdat mensen in het rechtstreekse contact geneigd zijn om hun mening te nuanceren is het van belang dat degene die feedback ontvangt niet rechtstreeks kan herleiden wie wat over hem of haar gezegd heeft.

De feedbackgevers krijgen (via een inlogcode) een vragenlijst; de resultaten van de feedback wordt vervolgens door Bokslag verwerkt tot een samenhangend verhaal. Deze geconsolideerde feedback wordt gestuurd naar de kandidaat in kwestie die er vervolgens mee aan de slag gaat door ontwikkelpunten op te stellen. Dit geheel wordt door de kandidaat met de leidinggevende besproken.