Potentieel onderzoek

Iemand die zichzelf kent is meer in balans met zijn werk

Potentieel onderzoek

Dat mensen zich willen ontwikkelen is een goede zaak maar; 'waar ligt het plafond?' en 'is de richting waarin iemand zich wil ontwikkelen de juiste?'

Bij een potentieelonderzoek is het niet zozeer de vraag of iemand op dit moment geschikt is voor een specifieke functie maar of iemand de afstand tussen een toekomstige functie en datgene wat thans aanwezig is kan overbruggen. Met een nulmeting wordt in kaart gebracht waar de kandidaat op dit moment staat.

Het onderzoek bevat (evenals bij geschiktheidsonderzoek) de aspecten 'persoonlijkheid, capaciteiten en vaardigheden'. De mix van deze onderdelen bepaalt in welke richting iemand zich het beste kan ontwikkelen. In de regel speelt bij de kandidaat de vraag: waar sta ik nu en wat is mijn ideale ontwikkelrichting?

Een uitgebreid (biografisch) interview staat aan de basis van een potentieelonderzoek. Als de drijfveren en de persoonlijkheid in kaart zijn gebracht en de ontwikkelrichting is in grote lijnen gekozen dan krijgt de kandidaat capaciteitentesten voorgelegd die in verhouding staan tot het te bereiken doel.

In het advies wordt aangegeven wat de meest verstandige ontwikkelrichting is hoe die stappen vorm te geven. Overigens zijn niet alle zwakke punten ontwikkelbaar en moet soms geadviseerd worden om de energie ergens anders op te richten. Bij loopbaanpotentieel gaat het er meer om 'de sterktes te versterken' dan om 'de zwaktes te verbeteren' oftewel: 'als je niet muzikaal bent moet je niet op pianoles gaan'.