• Begeleiding

    Psychologische begeleiding op het gebied van arbeid en gezondheid

U heeft een mens-en-werk gerelateerde vraag?

Wij kunnen daar vanuit onze psychologische professie een antwoord op geven

De vraagstukken waar wij voor benaderd worden kunnen nogal uiteen lopen. Centraal staat echter dat van ons een antwoord verwacht wordt dat gaat over mensen in relatie tot hun werk. Als voorbeeld: 'Is deze kandidaat geschikt voor een bepaalde functie?' hoe komt het dat iemand niet uit de verf komt? welke complexiteit kan hij aan? wat is haar stijl van leiding geven?

 

Om antwoord te kunnen geven gebruiken wij onze professie, al of niet ondersteund door testjes. Soms volstaat een gesprek, een andere keer is een assessmentonderzoek gewenst of wordt in overleg gekozen voor een coachingstraject.