Voorkoming ziekteverzuim

Voorkoming ziekteverzuim

Veel mensen voelen zich tegenwoordig onder druk staan, ook uw werknemers. Werkstress is hiervan een belangrijke oorzaak. Als bedrijf streeft u goed werkgeverschap na, maar hoe voorkomt u nu stress bij uw werknemers? Hoe voorkomt u, dat uw waardevolle medewerkers uitvallen?

Psychologisch Adviesbureau Bokslag kan samen met u, invulling geven aan deze vraag. Wij zijn een professioneel bureau dat een zinvolle en praktische aanpak biedt om vroegtijdig werkstress bij uw werknemers te signaleren en daarna te handelen. Daarmee voorkomt u dat uw werknemers uitvallen, u bespaart kosten en uw bedrijf blijft goed functioneren.

Een arbodienst richt zich met name op het medische aspect, maar wij bieden uw werknemers een onafhankelijk en objectief luisterend oor, zodat werknemers die druk of stress ervaren daarover kunnen praten. Door vroegtijdig stress te signaleren, kan met een adequate aanpak verzuim voorkomen worden. Bij dreigend uitval kan er overgegaan worden tot counseling. In overleg met de werkgever wordt dan hiervoor een plan van aanpak gemaakt. Wij hebben ruime ervaring in het begeleiden van mensen in werkomstandigheden.

Wij weten wat er binnen bedrijven gebeurt en kunnen ons verplaatsen in de individuele medewerker. Onze aanpak is praktisch en pragmatisch en persoonlijk contact vinden we zeer belangrijk. Ons doel is uitval van uw mensen voorkomen, zodat uw bedrijf goed blijft functioneren.

Podcast