Workshop stressherkenning

Herkenning stress signalen

Workshop stressherkenning

Onderzoek heeft aangetoond dat veel werknemers stress ervaren die werkgerelateerd is. Die stress kan voortkomen uit het werk zelf of uit de manier waarop men leiding ontvangt. De kosten van verzuim ten gevolge van stressgerelateerde uitval bedragen per jaar een aanzienlijk bedrag.

Als reden voor stressgerelateerde klachten wordt in 70% van de gevallen aangegeven dat het gedrag van de leidinggevende de meest stresserende factor is. Als de signalen vroegtijdig herkend worden is het mogelijk om in te grijpen op een moment dat het nog niet te laat is. De praktijk is echter dat veel leidinggevenden er moeite mee hebben om de signalen die te maken hebben met een gezonde werkstress te onderscheiden van de ‘ziekmakende’ stress.

Bokslag heeft hiervoor een programma ontwikkeld waar op een praktische manier wordt uitgelegd hoe signalen te herkennen zijn en hoe daarmee om te gaan, toegepast op de werksituatie.

Wat betreft vormgeving zijn er twee mogelijkheden:

Individueel
Er wordt uitleg gegeven over hoe (negatieve) stress zich ontwikkelt en welke signalen we daarvan in de praktijk zien. Daarnaast wordt de persoonlijke leiderschapsstijl geanalyseerd en krijgt de kandidaat handvatten om medewerkers zodanig aan te sturen dat er een gezonde arbeidsverhouding ontstaat.

Groepsgewijze
Aan een aantal leidinggevenden wordt een workshop gegeven waarbij de theorie van de stressopbouw wordt uitgelegd en waar praktijkvoorbeelden worden geanalyseerd.

Het resultaat is dat de signalen eerder wordt herkend en dat op een adequate manier kan worden ingegrepen.